23.1.2019

Aluerakentaminen

Etsimme jatkuvasti uusia tekijöitä Aluerakentamisen eri tehtäviin!

Aluerakentamisen lähtötilanteena on suunnitelmien mukaisin materiaalein sekä tiiveys- ja tasaisuusvaatimuksin tehty alusta ilman alustanmuotoilua, asennus-, hiekka- tai asennusmurskekerroksia sekä mahdollisia asennusalustan betoni-massoja ja istutuskuoppia. Olemassaolevien rakenteiden ja kasvillisuuden lähtötilanne kuvataan suunnitelmissa erikseen. Aluerakentamisen lopputilanteena on suunnitelmien mukaisella päällysteellä, kasvillisuudella tai käsittelyillä tehtylaatuvaatimukset täyttävä valmis pinta reunatukineen ja maastoaskelmineen,tukimuureineen, aitoineen, varusteineen sekä kasvit tarvittavine suojauksineenja takuuajan hoitoineen. Aluerakentaminen sisältää kaikki lähtötilanteen ja lopputilanteen välille tarvittavat työsuoritteet ja materiaalit, jotka jaetaan tuotetoimitukseen, työhön ja asennustuotteisiin nimikkeiden mukaisesti.

Rekisteröidy toimeksisaajaksi schemikorecruit.fi sivustolla ja olemme yhteydessä, kun meillä on tarjota Teille toimeksianto. Erityisesti seuraaviin tehtäviin meillä on tarjota toimeksiantoja:

Kivi- ja kiviainespäällystäminen

Puupäällystäminen

Asfaltointi

Erikoispäällystäminen

Viherrakentaminen

Aluevarustaminen